Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Manager Energetyki Odnawialnej

Dla kogo?
Projekt był adresowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną, oraz zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy, jak zaplanować, sfinansować, zbudować i nowocześnie zarządzać np. farmą wiatrową, biogazownią, przetwórnią biomasy czy parkiem solarnym.

Kto poprowadził szkolenia?

W ramach projektu odbyło się dziesięć 126-godzinnych cykli szkoleniowych, które poprowadzili eksperci i praktycy CBI Pro-Akademia, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, Instytutu Technik Grzewczych i Sanitarnych, ZAE Ergom. Na zakończenie projektu wybrana grupa uczestników wzięła udział w wzisycie studyjnej do Włoch w celu poznania najlepszych praktyk w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Gdzie i kiedy?

Szkolenia i warsztaty odbywały w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy w Łodzi, na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 213. Osoby zamieszkałe poza Łodzią otrzymywały zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Zachętą dla kobiet do udziału w projekcie było prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Co dał udział w szkoleniu?
Uczestnicy szkoleń, którzy ukończyli projekt (co najmniej 80% frekwencja) oraz uzyskali średni wynik z pięciu testów na poziomie przekraczającym 60% otrzymali Certyfikat Managera Energetyki Odnawialnej w języku polskim i angielskim.

Ile kosztował udział w szkoleniu?
Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udział w szkoleniach i warsztatach był bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego