Klaster Bioenergia dla Regionu

dr inż. Marcin Siedlecki

Obszar naukowy:Nauki techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk technicznych
Dyscyplina naukowa:Energetyka
Języki:angielski, polski, niderlandzki

Profil

 Marcin Siedlecki otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice w Delft (Holandia). Specjalizuje się w zagadnieniach wdrażania i optymalizacji działania układów energetycznych wykorzystujących paliwa stałe, w tym w szczególności biomasę i odpady komunalne. 

Ekspert w projektach

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

Członek zespołów projektowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych