Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

dr inż. Marcin Siedlecki

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Języki:angielski, polski, niderlandzki

Profil

Marcin uzyskał tytuł doktora w roku 2011 na Uniwersytecie Technicznym w Delft (Holandia). Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, do 2012 roku w Holandii, a później w Polsce. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. termochemicznej obróbki biomasy oraz odpadów organicznych,wysokotemperaturowego oczyszczania gazów, jak również procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Ma duże doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu i obsłudze instalacji badawczych oraz pilotażowych, stosowaniu technik analitycznych (analizatory gazu, chromatografia gazowa, próbkowanie gazu, cieczy oraz substancji smolistych), oraz projektowaniu i programowaniu układów automatyki przemysłowej.

Marcin pracuje w zespole CBI Pro-Akademia od grudnia 2016 roku. Pełni funkcje Kierownika Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów oraz Kierownika Laboratorium Bioprocesowego.

Ekspert w projektach

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

WASTE4H2
Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)