Klaster Bioenergia dla Regionu

mgr inż. Justyna Czerwińska

Obszar naukowy:Nauki techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk biologicznych, Dziedzina nauk technicznych
Dyscyplina naukowa:Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska
Główna afiliacja:Politechnika Łódzka