Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

dr hab. inż. Marek Bartosik

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Profil

Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych. Specjalista w zakresie aparatów elektrycznych, w szczególności teorii i techniki łączenia elektroenergetycznych obwodów prądu stałego i przemiennego w powietrzu i w próżni, ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych w próżni, a także w zakresie problematyki globalnego kryzysu energetycznego związanego z wyczerpywaniem pierwotnych źródeł energii. Członek zwyczajny oraz Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce. Naukowiec, wynalazca, Złoty Inżynier Pięciolecia 2003 – 2007. Laureat kilkudziesięciu nagród międzynarodowych i krajowych za wynalazki wdrożone do praktyki gospodarczej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej