Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

mgr inż. Marta Dołęga

Obszar naukowy:Nauki społeczne, Nauki inżynieryjno-techniczne

Profil

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie. Tytuł inżyniera zdobyła na wydziale zarządzanie ryzykiem, tytuł magistra na wydziale finanse i rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pozyskiwana funduszy unijnych, wykonalności technicznej i finansowej inwestycji. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej uczestnicząc w systemie dofinansowań projektów inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców i JST. Wykładowca wielu praktycznych szkoleń dla beneficjentów środków unijnych w ramach działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Autorka publikacji z zakresu funduszy unijnych na odnawialne źródła energii. Członek grupy roboczej Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej