Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna

Profil

Ekspert w dziedzinie przepływów układów wielofazowych oraz niekonwecjonalnych żródeł energii. Współpracownik Geotermii Mazowieckiej S.A. Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów naukowych, 3 monografii oraz 6 podręczników akademiackich. Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki Płynów PAN oraz członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Laureat wielu nagród, w tym nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obecnie Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej