Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

dr inż. Henryk Fidos

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna

Profil

Ekspert w dziedzinie przepływów układów wielofazowych, reologii oraz niekonwencjonalnych żródeł energii. Zajmuje się także termomodernizacją i audytami cieplnymi oraz przepływami w sieciach wodociągowych. Jest autorem licznych publikacji naukowych i opracowań. Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej