Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

dr inż. Paweł Gołębiowski

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria mechaniczna

Profil

Ekspert ds. cieplnych. Obecnie Product Manager Instalacji Solarnych w firmie ERGOM. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, specjalność Aparatura Przemysłowa. Pracownik PŁ, Instytutu Techniki Cieplnej, a także Wydziału Inżynierii Chemicznej. Adiunkt i Kierownik Pracowni Instytutu Włókiennictwa Pracowni Energetycznej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej