Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Data rozpoczęcia:2009-05-01
Data zakończenia:2009-12-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Publikacje, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:Celem projektu było przygotowanie białoruskich samorządów lokalnych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych do udziału w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej finansowanych przez Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.

O projekcie

Główne działania w ramach projektu:


 1. Spotkanie polsko-białoruskiego zespołu, realizującego projekt, w celu przygotowania programu seminariów, przygotowujących potencjalnych beneficjentów do udziału w programach Regionu Morza Bałtyckiego oraz w programach transgranicznych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
 2. Cykl 6 seminariów na Białorusi dla 120 potencjalnych beneficjentów, prowadzonych przez zespół polsko-białoruskich ekspertów; 
 3. Opracowanie strony internetowej,
 4. Opracowanie raportu nt. możliwości rozwoju samorządności lokalnej i udziału potencjalnych beneficjentów programów Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w języku angielskim i białoruskim; 
 5. Nagranie filmu z przykładami projektów, realizowanych w partnerstwie transgranicznych i wydanie go w 100 egzemplarzach na płytach CD;
 6. Konferencja podsumowująca realizację projektu; 
 7. Przekazanie raportu w języku angielskim i białoruskim pt. „Możliwości rozwoju samorządności lokalnej i udziału białoruskich podmiotów publicznych w programach transgranicznych, finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa” do 30 podmiotów publicznych oraz instytucji na Białorusi, które mogą wspierać potencjalnych beneficjentów programów transgranicznych oraz Wspólnych Sekretariatów Technicznych Programów (Joint Technical Secretariats).

 
Realizacja projektu spowodowała:

 • rozwój samorządności lokalnej;
 • podniesienie kompetencji i aktywności pracowników urzędów administracji publicznej w zakresie nawiązywania współpracy transgranicznej; 
 • promocję budowania partnerstw transgranicznych przez urzędy administracji publicznej, małe gminy, publiczne uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe; 
 • opracowanie analizy potencjału podmiotów, potencjalnych beneficjentów programów transgranicznych i wytycznych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie ich partycypacji w projektach międzynarodowych; 
 • transfer doświadczeń polskich jednostek samorządu terytorialnego i NGOs we współpracy międzynarodowej i transgranicznej oraz podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz promowania samorządności lokalnej i zrównoważonego rozwoju na Białorusi.
 
 

 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy

Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa

Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa

lista projektów