Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

Data rozpoczęcia:2021-09-01
Data zakończenia:2024-04-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Zasięg projektu - kraj:,
Źrodło finansowania:budżet RP, Fundusze Norweskie i EOG
Cel projektu:opracowanie i przetestowanie nowatorskich społeczno-technologicznych rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kierunku zrównoważonych i inteligentnych miast przyszłości

O projekcie


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

SmartFood otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Badania Stosowane". Projekt korzysta z dotacji w wysokości 1,364,249.99 euro z Norwegii oraz z dotacji w wysokości 240,750.00 euro z budżetu RP. Całkowita wartość projektu wynosi 1,604,999.99 euro. 


SmartFood połączył najnowocześniejsze interdyscyplinarne badania konsumpcji i produkcji żywności w miastach z nowatorskim podejściem do współtworzenia zdrowej żywności opartej na roślinach i owadach, bez użycia gleby, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnie dostępnej wody deszczowej i energii słonecznej do całorocznej zrównoważonej i bezpiecznej produkcji żywności w korytarzach bloków miejskich. Projekt wniósł znaczący wkład w realizację długoterminowej wizji miast przyszłości, w których przejście na zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji żywności promuje zdrowe nawyki żywieniowe, zmniejsza uzależnienie od handlu detalicznego żywnością, ogranicza marnotrawienie żywności i wzmacnia lokalne więzi społeczne. W stosunku do wcześniejszych prac nad redukcją marnotrawienia żywności i zrównoważonym rozwojem społeczności, które opierały się głównie na badaniach ankietowych o relatywnie niskiej wiarygodności predykcyjnej, w ramach projektu przeprowadzony został kontrolowany eksperyment społeczno-technologiczny, podczas którego przetestowana została nowa technologia samodzielnej produkcji żywności i jej wpływ na środowisko, zmiany behawioralne i postawy konsumpcyjne mieszkańców miast. Rezultaty projektu posłużyły do opracowania zaleceń i rekomendacji dotyczących zrównoważonej polityki miejskiej w miastach przyszłości.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji:

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Katarzyna Łopalewska

Katarzyna Łopalewska

View more
Rafał Majzer

Rafał Majzer

View more

Zamawiający

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej

BI Norweska Szkoła Biznesu

BI Norweska Szkoła Biznesu

Norweski Instytut Badań Powietrza

Norweski Instytut Badań Powietrza

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Zachodnionorweski Instytut Badawczy

Zachodnionorweski Instytut Badawczy

lista projektów