Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Data rozpoczęcia:2021-11-01
Data zakończenia:2025-10-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:, , , , , , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Zapewnienie ekologicznego i sprawiedliwego przejścia województwa łódzkiego w kierunku dekarbonizacji oraz regeneracji terytorialnej

O projekcie

FRONTSH1P: Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów i rozwój regionalnych innowacji bazujących na społecznościach

 

 

FRONTSH1P ma na celu zapewnienie ekologicznego i sprawiedliwego przejścia województwa łódzkiego w kierunku dekarbonizacji i regeneracji terytorialnej poprzez zademonstrowanie wysoce replikowalnych modeli systemowych gospodarki o obiegu zamkniętym w warunkach operacyjnych. W ramach projektu stworzony zostanie terytorialny klaster inicjatyw o obiegu zamkniętym, aby przyspieszyć przejście na bardziej zieloną, odporną gospodarkę, zdolną do zapewnienia zrównoważonych odpowiedzi na potrzeby zaangażowanych regionów. Zaproponowany model zostanie wdrożony i zademonstrowany w województwie łódzkim, gdzie kluczowi partnerzy terytorialni, a w szczególności władze regionalne, partnerzy naukowi, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i grup branżowych, będą odgrywać istotną rolę w promowaniu i wdrażaniu systemów gospodarki o obiegu zamkniętym w skali regionalnej. Zaangażowanie właściwych podmiotów umożliwi promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i dotarcie do odpowiednich gmin, przedsiębiorstw, konsumentów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które będą zaangażowane w identyfikowanie potrzeb i postrzeganych ograniczeń. Stworzony klaster zdefiniuje strategię gospodarki o obiegu zamkniętym, z jasnymi celami i odpowiednią metodą monitorowania. Ponadto klaster ułatwi współpracę między odpowiednimi podmiotami w celu pobudzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Zadania projektu będą obejmować:

  • Zidentyfikowanie istniejących inicjatyw i polityk na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Stworzenie platformy do odkrywania możliwości i dzielenia się informacjami, najlepszymi praktykami i udanymi przykładami
  • Zainicjowanie silnej komunikacji między uczelniami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim w celu transferu technologii
  • Wymiana informacji i doświadczeń z innymi regionami i krajami
  • Zdefiniowannie nowych instrumentów regulacyjnych, tworzących regionalny plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na portalu CORDIS Komisji Europejskiej.

 

Projekt FRONTSH1P jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101037031.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Agnieszka Nowaczyk

Agnieszka Nowaczyk

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

Burkhardt GmbH

Burkhardt GmbH

Carmasciando

Carmasciando

CARTIF

CARTIF

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Circulair Friesland

Circulair Friesland

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju EURADA

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju EURADA

Friesland

Friesland

GAL Irpinia

GAL Irpinia

Gmina Levadia

Gmina Levadia

Gmina Parzęczew

Gmina Parzęczew

K-FLEX POLSKA SP ZOO

K-FLEX POLSKA SP ZOO

KPMG Spółka

KPMG Spółka

Leda Polymer

Leda Polymer

Międzynarodowe Iberyjskie Laboratorium Nanotechnologii

Międzynarodowe Iberyjskie Laboratorium Nanotechnologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Technologicznego

Novamont S.p.A.

Novamont S.p.A.

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Narodowa w Atenach

Politechnika Narodowa w Atenach

Portugalskie Narodowe Laboratorium Energii i Geologii

Portugalskie Narodowe Laboratorium Energii i Geologii

PROMIX

PROMIX

PROPLAST

PROPLAST

Regionalna Komisja ds. Koordynacji i Rozwoju Portugalii Północnej

Regionalna Komisja ds. Koordynacji i Rozwoju Portugalii Północnej

Region Grecji Środkowej

Region Grecji Środkowej

Sirmax Polska Sp. z o.o

Sirmax Polska Sp. z o.o

Stam

Stam

STRESS

STRESS

Uniwersytet Bozen-Bolzano

Uniwersytet Bozen-Bolzano

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

VELTHA

VELTHA

waste4me

waste4me

Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie

Wyższa Rada Badań Naukowych Hiszpanii

Wyższa Rada Badań Naukowych Hiszpanii

Związek Międzygminny Bzura

Związek Międzygminny Bzura

lista projektów