Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

Data rozpoczęcia:2010-02-01
Data zakończenia:2012-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje, Szkolenia
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Zasięg projektu - kraj:, , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:budżet RP, Komisja Europejska
Cel projektu:Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa UE w zakresie problemów rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej na rzecz uruchomienia bardziej skutecznej walki z ubóstwem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

O projekcie

Cele szczegółowe projektu

 1. zebranie wiedzy na temat aktualnej sytuacji ludności Afryki Subsaharyjskiej i wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo w Afryce
 2. podniesienie świadomości 150 osób: młodych rolników, studentów, decydentów politycznych, mediów i środowisk opiniotwórczych na temat problemów rozwojowych Afryki Subsaharyjskiej
 3. uświadomienie społeczeństwu UE nierówności bogactwa i ubóstwa na świecie, przyczyn tej nierówności i potrzeby zrównoważonego rozwoju
 4. kształtowanie w młodych ludziach wartości takich jak: solidarność globalna, sprawiedliwość społeczna i świadomość ekonomicznych współzależności na świecie
 5. poprawa zrozumienia ciągów przyczynowo-skutkowych zagadnień globalnych, aż do osobistego uczestnictwa i świadomego działania unIjnego społeczeństwa.

 

Działania projektowe

 

 1. Opracowanie i wydanie publikacji nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Afryce Subsaharyjskiej i stanowiska polskiego społeczeństwa wobec tych problemów w Position Paper
 2. Organizacja 3 warsztatów informacyjnych skierowanych do młodych rolników, decydentów politycznych i mediów
 3. Organizacja 2 warsztatów edukacyjnych skierowanych do studentów
 4. Rozwój strony internetowej dedykowanej projektowi
 5. Kampania informacyjna na platformach internetowych CBI Pro-Akademia oraz organizacji i instytucji polskich, zaangażowanych w realizacje projektu tj. organizacji studenckich, rolniczych, NGOs
 6. Podniesienie potencjału instytucjonalnego CBI Pro-Akademia w zakresie realizacji projektów dot. edukacji rozwojowej
 7. Wzmocnienie więzi z partnerami z Unii Europejskiej i Afryki Subsaharyjskiej dzięki współpracy nad realizacją projektu

Partnerzy projektu

 1. Istituto per la Cooperazione Universitaria (Lider – Włochy)
 2. CBI Pro-Akademia (Polska)
 3. Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos (Hiszpania)
 4. Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten (Austria)
 5. International Solidarity of Family (Belgia)
 6. Associations for Rural Training (Belgium)
 7. Malta Forum (Malta)

Szczegółowe informacje na temat projektu: www.global-growing.org

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy

Centro Congoles de Cultura, Formacion y Desarrollo

Centro Congoles de Cultura, Formacion y Desarrollo

Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten

Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten

Istituto per la Cooperazione Universitaria

Istituto per la Cooperazione Universitaria

KOPIN

KOPIN

Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos

Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos

Strathmore Business School

Strathmore Business School

lista projektów