Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Data rozpoczęcia:2010-09-01
Data zakończenia:2012-08-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Konferencje i kongresy, Publikacje, Staże, Stypendia, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Projekt miał na celu zwiększenie udziału 24 doktorantów w transferze wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego w zakresie turystyki.

O projekcie

Dla kogo?

Projekt skierowany był do doktorantów zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy swoją dysertację doktorską poświęcają tematom związanym z turyzmem. Spośród wszystkich zgłoszeń interdyscyplinarny Zespół Ekspertów wybrał do projektu grupę 24 uczestników.

 

Jakie korzyści?

W ramach projektu każdy uczestnik odbywał spotkania z zespołem ekspertów, a także osobistym coachem, co wpłynęło na powiązanie pracy badawczej doktoranta z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Dla każdego doktoranta przewidziane  było stypendium w wysokości 3000 zł/miesiąc. Udział w projekcie trwał 12 miesięcy.

 

Więcej informacji

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Inge Aarhus

Inge Aarhus

View more
Arkadiusz Aluk

Arkadiusz Aluk

View more
Barbara Dańska-Borsiak

Barbara Dańska-Borsiak

View more
Czesław Domański

Czesław Domański

View more
Zbigniew Frączyk

Zbigniew Frączyk

View more
Jakub Grabowski

Jakub Grabowski

View more
Michał Grelewski

Michał Grelewski

View more
Małgorzata Grzegorczyk

Małgorzata Grzegorczyk

View more
Marta Hereźniak

Marta Hereźniak

View more
Wojciech Jabłoński

Wojciech Jabłoński

View more
Tomasz Karolewski

Tomasz Karolewski

View more
Bogdan Kępka

Bogdan Kępka

View more
Jolanta Kondys-Sikora

Jolanta Kondys-Sikora

View more
Marian Konopiński

Marian Konopiński

View more
Bartłomiej Kurzyk

Bartłomiej Kurzyk

View more
Wojciech Leszek

Wojciech Leszek

View more
Leszek Łuchniak

Leszek Łuchniak

View more
Marzena Makowska-Iskierka

Marzena Makowska-Iskierka

View more
Małgorzata Mastelerz

Małgorzata Mastelerz

View more
Tomasz Napierała

Tomasz Napierała

View more
Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż

Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż

View more
Andrzej Stasiak

Andrzej Stasiak

View more
Andrzej Szromnik

Andrzej Szromnik

View more
Jolanta Śledzińska

Jolanta Śledzińska

View more
Małgorzata Tokarska

Małgorzata Tokarska

View more
Juliusz Twardy

Juliusz Twardy

View more
Lucyna Wachecka-Kotkowska

Lucyna Wachecka-Kotkowska

View more
Bogdan Włodarczyk

Bogdan Włodarczyk

View more
Jolanta Wojciechowska

Jolanta Wojciechowska

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

Fundacja Środowisko Lillehammer

Fundacja Środowisko Lillehammer

lista projektów