Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Data rozpoczęcia:2011-09-22
Data zakończenia:2014-08-22
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Głównym celem badania była diagnoza zapotrzebowania pracodawców Mazowsza na kwalifikacje i kompetencje absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz ocena użyteczności kwalifikacji i kompetencji, w które wyposażają ich mazowieckie uczelnie.

O projekcie

Badanie odpowiedziało m.in. na następujące pytania:

  • jakich pracowników (z jakimi kwalifikacjami potwierdzonymi dyplomem i z jakimi kompetencjami) poszukują pracodawcy Mazowsza w obszarach, które – zgodnie z zapisami w projekcie „Akademickie Mazowsze 2030” – powinno objąć badanie (technika, nauki społeczne, ekonomiczne, informatyczne, biologia i nauki humanistyczne);
  • jakich kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych (głównie uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów), pracujących w następujących obszarach działalności: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; handel hurtowy i detaliczny oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oczekują pracodawcy Mazowsza;
  • jakie są różnice pomiędzy oczekiwaniami pracodawców Mazowsza wobec kwalifikacji i kompetencji wyodrębnionych grup absolwentów oraz jakie są źródła tych różnic, jeśli wziąć pod uwagę specyfikę mazowieckiego rynku pracy (zróżnicowanie Mazowsza, dominująca rola Warszawy) i specyfikę szkół wyższych (największe uczelnie w kraju i ich silna pozycja akademicka).

Badanie realizowane było w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.


Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

lista projektów