Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Data rozpoczęcia:2012-08-01
Data zakończenia:2013-10-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Cel projektu:Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 200 pracujących osób dorosłych z województwa łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie budownictwa energooszczędnego i zastosowania odnawialnych źródeł energii.

O projekcie

Dla kogo?

Projekt był adresowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe, oraz zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy, jak zaplanować, sfinansować, zbudować i nowocześnie zarządzać projektami z zakresu budownictwa energooszczędnego. 

Kto poprowadził szkolenia?

W ramach projektu odbył się cykl szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i szkoleń e-learningowych, który poprowadzili eksperci i praktycy CBI Pro-Akademia, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Gdzie i kiedy?

Szkolenia i warsztaty odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy w Łodzi. Osoby zamieszkałe poza Łodzią otrzymały zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Zachętą dla kobiet do udziału w projekcie było prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 

Co dał udział w szkoleniu?
Uczestnicy szkoleń, którzy ukończyli projekt (co najmniej 80% frekwencja) oraz uzyskali średni wynik z pięciu testów na poziomie przekraczającym 60% otrzymali Certyfikaty Managera Budownictwa Energooszczędnego w języku polskim i angielskim.

 

Ile kosztował udział w szkoleniu?
Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udział w projekcie był bezpłatny. 

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

lista projektów