Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Data rozpoczęcia:2012-11-01
Data zakończenia:2014-02-28
Status projektu:zakończony
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna, Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:Celem projektu była poprawa konkurencyjności firm z branży rolno-spożywczej z województwa łódzkiego poprzez zwiększenie umiejętności budowania innowacyjnych strategii zarządzania odpadami poprodukcyjnymi w oparciu o doświadczenia niemieckie.

O projekcie

Projekt skierowany był do firm z branży rolno-spożywczej posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Łódzkiego.

 

Udział w projekcie pozwolił zdobyć uczestnikom unikalną wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania technologii biogazowych, jako elementu podnoszącego konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dzięki doradztwu ekspertów niemieckich i polskich uczestnicy przygotowali indywidualne strategie zarządzania odpadami w własnej firmie i ograniczyli koszty związane z ich utylizacją. W ramach projektu zorganizowane zostały wizyty studyjne, dzięki którym uczestnicy zapoznali się z realnymi przykładami zastosowania technologii biogazowych w Polsce i Niemczech.

 

Realizatorem projektu był Klaster Bioenergia dla Regionu, który od wielu lat zajmuje się tematyką energetyki odnawialnej w Polsce. Partnerem w projekcie był niemiecki klaster NEU składający się z 38 podmiotów (przedsiębiorstwa, instytuty R&D uniwersytety i jednostki samorządu terytorialnego). Specjalizuje się on we wdrażaniu innowacyjnch rozwiązań technologicznych z dziedziny biomasy i biogazu oraz ich adaptacji na potrzeby sektora MŚP.

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

View more
Anna Pazera

Anna Pazera

View more
Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

View more
Wojciech Wolf

Wojciech Wolf

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ)

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ)

lista projektów