Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Data rozpoczęcia:2013-07-01
Data zakończenia:2014-10-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo, Szkolenia
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu było podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 75 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży tekstylno-odzieżowej z województwa łódzkiego w zakresie inteligentnych tekstyliów.

O projekcie

Dla kogo?

Projekt skierowany był do firm z branży tekstylno-odzieżowej posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Łódzkiego.

 

Jakie korzyści?

Udział w projekcie pozwolił zdobyć uczestnikom unikalną wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania inteligentnych tekstyliów, jako elementu podnoszącego konkurencyjność przedsiębiorstwa. Doradcy hiszpańscy i polscy pomagali Uczestnikom przygotować indywidualną strategię wdrażania innowacji we własnej firmie. W ramach projektu zrealizowane były także wizyty studyjne, dzięki którym przedsiębiorcy mogli zapoznać się z realnymi przykładami zastosowania technologii inteligentnych tekstyliów w Polsce i w Hiszpanii.

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Sławomir Milczarek

Sławomir Milczarek

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

CETEMMSA

CETEMMSA

Iniciativas Innovadoras

Iniciativas Innovadoras

lista projektów