Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Data rozpoczęcia:2014-02-01
Data zakończenia:2014-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Inwestycje
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału otoczenia biznesu w regionie łódzkim poprzez budowę i rozwój Zintegrowanej Platformy Informacyjnej Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii prowadzonego przez CBI Pro-Akademia

O projekcie

Platforma będzie oparta na 3 sub-platformach:
1) sub-platformie informacji o działalności otoczenia biznesu CBI Pro-Akademia, obejmującej zintegrowane bazy danych na temat ekspertów, publikacji, projektów, partnerów projektów, a także systemy wewnętrzne wspierające zarządzanie procesami w CBI Pro-Akademia,
2) sub-platformie e-learningowej w zakresie działalności szkoleniowej CBI Pro-Akademia dla biznesu,
3) sub-platformie Transferu Technologii w obszarze OZE, obejmującej system wypożyczalni sprzętu CTT OZE oraz bazę członków klastra Bioenergia dla Regionu.

Platforma będzie zintegrowana funkcjonalnie z portalami społecznościowymi (Facebook, Linkedin, Tweeter i YouTube) i powiązana z regionalnymi bazami informacji na temat transferu technologii. Platforma będzie posiadała wersję standardową i mobilną.

Projekt realizowany w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

lista projektów