Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Data rozpoczęcia:2007-07-01
Data zakończenia:2007-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo, Konferencje i kongresy, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Celem projektu było podniesienie wiedzy praktyków gospodarczych- kadry zarzadzającej przedsiębiorstwami, zdolnymi do eksportu na Jednolity Rynek Europejski oraz zbudowanie platformy powiązań gospodarczych z polskimi i europejskimi kontrahentami.

O projekcie

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

  1. 120 godzin szkoleń, podnoszących kompetencje 290 mołdawskich przedsiębiorców oraz 250 studentów i doktorantów, specjalizujących się w tematyce eksportu na Jednolity Rynek UE;
  2. Wizyta studyjna w Polsce grupy 30- przedsiębiorstw mołdawskich, połączona z prezentacją mołdawskiej oferty eksportowej na targach POLAGRA-FOOD 2007;
  3. Konferencja podsumowująca, z udziałem przedstawicieli rządu Republiki Mołdowy, Ambasady RP i mediów;
  4. Portal internetowy w języku polskim, angielskim i mołdawskim.

Rezultaty projektu:

  1. wsparcie dla małych i średnich firm, z tradycyjnych mołdawskich branży eksportowych- poprzez podniesienie wiedzy na temat nowoczesnego handlu międzynarodowego i zasad wchodzenia na rynek Unii Europejskiej,
  2. wzbogacenie wiedzy studentów handlu zagranicznego,
  3. umożliwienie mołdawskim eksporterom zaprezentowania swojej oferty na międzynarodowych targach Polagra 2007,
  4. transfer polskich doświadczeń w zakresie rozwijania eksportu,
  5. zapoznanie z polską i europejską praktyką w handlu na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej,
  6. podniesienie umiejętności przedsiębiorstw mołdawskich w korzystaniu z międzynarodowych, biznesowych baz danych i nawiązywanie kontaktów handlowych m.in. przez internet.

W efekcie podjęcia współpracy międzynarodowej i zastosowania narzędzi teleinformatycznych możliwe było upowszechnienie dostępu do nowoczesnej wiedzy, głównie na temat handlu międzynarodowego na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei powinno przyczynić się do przeorientowania kierunków mołdawskiego eksportu.
 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 roku

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy

Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdowy

Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdowy

lista projektów