Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

Data rozpoczęcia:2016-10-01
Data zakończenia:2018-10-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:Wypracowanie polsko-niemieckiego modelu biznesowego ekologicznej firmy kurierskiej, uwzględniającego offset dwutlenku węgla i nowe usługi o charakterze proekologicznym.

O projekcie

Projekt miał za zadanie przyczynić się do rozwoju oddolnych działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze usług kurierskich poprzez wypracowanie zrównoważonego polsko-niemieckiego modelu biznesowego, uwzględniającego offset dwutlenku węgla i nowe usługi o charakterze proekologicznym. Działania projektu obejmowały szczegółowe analizy śladów węglowych i empiryczne eksperymenty polowe, mające na celu wypracowanie efektywnych narzędzi zwiększania popytu na ekologiczne usługi kurierskie, przy jednoczesnej internalizacji kosztów zewnętrznych wszystkich kategorii usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Po testach skuteczności wypracowanego modelu biznesowego w polskiej firmie Quriers, opracowany został plan systemowego wdrożenia wypracowanej metodyki świadczenia ekologicznych usług kurierskich w Polsce i Niemczech, co może przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 500 000 ton rocznie do 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

myclimate

myclimate

Quriers

Quriers

ZEW Centrum Europejskich Badań Ekonomicznych

ZEW Centrum Europejskich Badań Ekonomicznych

lista projektów