Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych

Data rozpoczęcia:2017-06-15
Data zakończenia:2018-01-14
Status projektu:zakończony
Tematyka:Cyfryzacja
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy modułowego interfejsu do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników.

O projekcie

Celem projektu było opracowanie wysoko wydajnego energetycznie układu badawczego do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich uczestników. Przeprowadzone zostały badania przemysłowe obejmujące:

  • opracowanie prototypu interfejsu,
  • wdrożenie funkcjonalności rejestracji obrazu w czasie pomiaru różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC,
  • wdrożenie parametrów jakościowych rejestracji,
  • umożliwienie dodawania sterowania innymi parametrami z dodatkowych, kastomizowalnych portów,
  • optymalizacja energetyczna.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Haas

Haas

lista projektów