Klaster Bioenergia dla Regionu

FEEDSCHOOLS Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

Data rozpoczęcia:2017-09-01
Data zakończenia:2020-08-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie narzędzi dedykowanych władzom lokalnym w Europie Środkowej, wspomagających proces renowacji budynków szkolnych i ich przekształcania do budynków zeroenergetycznych.

O projekcie

Celem strategicznym FEEDSCHOOLS jest ułatwienie wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, która stworzy warunki, aby w najbliższych latach wiele gmin, instytucji finansujących i innych podmiotów opracowało projekty głębokiej renowacji szkół. W tym celu przeporwadzone zostaną działania pilotażowe w regionach biorących udział w projekcie. W ramach działań pilotażowych zrealizowane zostaną: audyty energetyczne reprezentatywnych budynków szkolnych, opracowanie wstępnych planów renowacji, obliczenie śladu węglowego procesu rewitalizacji, opracowanie modeli finansowania przedsięwzięć, szkolenie menedżerów ds. energii w regionie, pracowników urzędu miasta oraz uczniów szkół uczestniczących w projekcie, a także opracowanie rekomendacji zmian w dokumentach planistycznych i rozwojowych miast uczestniczących w projekcie w celu włączenia do polityki miast rezultatów projektu. Przy opracowywaniu planów renowacji szczególna uwaga będzie zwrócona ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Działania pilotażowe będą stanowić zbiór najlepszych praktyk, w celu wykazania praktycznej wykonalności ambitnych projektów renowacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia prywatnych nakładów finansowych  Projekt pobudzi napływ prywatnych środków finansowych do realizacji projektów renowacji budynków użyteczności publicznej, co przyczyni się do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw EPBD i  EE. Projekt skupi się na wykorzystaniu nowych technologii energooszczędnych, jednocześnie weryfikując ich efektywność kosztową oraz możliwości pozyskania w danych regionie finansowania zewnętrznego.

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Partnerzy

City of Split

City of Split

City of Udine

City of Udine

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENVIROS

ENVIROS

Graz Energy Agency

Graz Energy Agency

HEP ESCO D.O.O.

HEP ESCO D.O.O.

Local Energy Agency Spodnje Podravje

Local Energy Agency Spodnje Podravje

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Municipality of Slovenska Bistrica

Municipality of Slovenska Bistrica

Zala County Foundation for Enterprise Promotion (ZMVA)

Zala County Foundation for Enterprise Promotion (ZMVA)

lista projektów