Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Data rozpoczęcia:2017-04-27
Data zakończenia:2018-08-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy modułowego kontrolera systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalnego przez jego użytkowników.

O projekcie

W ramach projektu został opracowany modułowy kastomizowalny kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych zoptymalizowany energetycznie. Projekt został dostosowany do trzech typów reaktorów:

  • standardowych z mieszadłem mechanicznym,
  • z mieszadłem elektromagnetycznym,
  • szklanych.

Opracowana przez CBI Pro-Akademia automatyka umożliwia sterowanie takimi parametrami reaktora jak temperatura, ciśnienie, prędkość obrotowa mieszania, intensywność ogrzewania i chłodzenia oraz, w zależności od wymagań użytkownika, pozwala na dodawanie innych parametrów, z dodatkowych, kastomizowalnych portów. Wszystkie parametry mogą być dowolnie konfigurowalne przez operatora w granicach możliwości sprzętowych. Projektowany kontroler ponadto umożliwia ustawianie alarmów operacyjnych, sterowanie przez sieć Internet oraz akwizycję, rejestrację i archiwizację danych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Haas

Haas

lista projektów