Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

dr inż. Marcin Siedlecki

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Języki:angielski, polski, niderlandzki

Profil

 Marcin Siedlecki otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice w Delft (Holandia). Specjalizuje się w zagadnieniach wdrażania i optymalizacji działania układów energetycznych wykorzystujących paliwa stałe, w tym w szczególności biomasę i odpady komunalne. 

Ekspert w projektach

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

Członek zespołów projektowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników