Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

Data rozpoczęcia:2017-06-15
Data zakończenia:2017-11-15
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy modułowego interfejsu do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA (termograwimetrii z różnicową analizą termiczną) i analizy wydzielonych gazów EGA, konfigurowalny przez ich użytkowników.

O projekcie

Przedmiotem projektu było opracowanie nowego produktu zapewniającego wydajność energetyczną i odpadową, stanowiącego modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA (termograwimetrii z różnicową analizą termiczną) i analizy wydzielonych gazów EGA, konfigurowalny przez ich użytkowników. W ramach projektu zostało opracowane rozwiązanie techniczne, umożliwiające transfer gazowych produktów rozkładu z komory pomiarowej analizatora termicznego STA do analizatora gazów wydzielonych, zapewniając tym samym analizę gazowych produktów rozkładu. 

Nowy produkt jako demonstrator nowej oferty Firmy pozwolił na jej rozwój, dywersyfikację oferty, stymulował podnoszenie kwalifikacji przez pracowników w kierunku monitorowania pracy urządzeń laboratoryjnych. Przewaga rezultatu projektu nad istniejącymi już rozwiązaniami polega na dostępności produktu, najwyższej jakości przy umiarkowanej cenie, polskojęzycznej dokumentacji oraz na wdrożeniu nowych, usprawnionych interfejsów, mając na celu ulepszenie sposobu prowadzenia badań laboratoryjnych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Apeiron HT sp. z oo

Apeiron HT sp. z oo

lista projektów