Klaster Bioenergia dla Regionu

mgr inż. Maksymilian Kochański

Obszar naukowy:Nauki społeczne, Nauki techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk ekonomicznych, Dziedzina nauk technicznych
Dyscyplina naukowa:Finanse, Ekonomia, Energetyka
Języki:angielski, polski, francuski, rosyjski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Absolwent energetyki na Politechnice Warszawskiej oraz ekonomii, finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a także managera projektów badawczych CBI Pro-Akademia. Jest również ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowania ICT w energetyce,
 • smart grids,
 • energetyka zrównoważona środowiskowo,
 • ekonomia energetyki,
 • behawioralne determinanty efektywności energetycznej.

Stypendia zagraniczne:

 1. Królewski Instytut Technologiczny w Melbourne - RMIT University (Australia),
 2. Northeastern Illinois University w Chicago (USA),
 3. Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze (Dania),
 4. Politechnika w Akwizgranie (RWTH Aachen) (Niemcy).

​Nagrody naukowe:

 1. Laureat nagrody Ministra Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec dla młodych naukowców prowadzących badania związane ze zrównoważonym rozwojem - Green Talent Award,
 2. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w dyscyplinach naukowych: energetyka, ekonomia oraz finanse i rachunkowość,
 3. Wielokrotny laureat stypendiów Rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.

Uprawnienia zawodowe:

 1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich - świadectwo kwalifikacji w zakresie pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych do 1 kV 
 2. Urząd Dozoru Technicznego - certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, kotłów i pieców na biomasę oraz pomp ciepła
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - wpis do rejestru konsultantów Krajowej Sieci Innowacji w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 4. AXELOS - certyfikat PRINCE2®Foundation, potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2®.

Ekspert w projektach

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

EURIS - European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

TeDS4BEE - Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Prószków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konstantynów Łódzki

Step by step commitments for energy savings

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

FEEDSCHOOLS
Financing Environment and Energy Efficiency development in Schools

Członek zespołów projektowych

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Łódzkie Energetyczne

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Baza wiedzy

CO2URIER: Carbon Neutral Courier Services - Making courier services more sustainable

CO2URIER: Carbon Neutral Courier Services - Making courier services more sustainable

View more
Determinanty rozwoju odnawialnych źródeł energii

Determinanty rozwoju odnawialnych źródeł energii

View more
Ecological inland water transportation - Bringing renowable energy and new technologies closer to tourists

Ecological inland water transportation - Bringing renowable energy and new technologies closer to tourists

View more
FEEDSCHOOLS: Financing environment and energy efficiency development in schools

FEEDSCHOOLS: Financing environment and energy efficiency development in schools

View more
Finansowanie instrumentów poprawy efektywności energetycznej w Polsce w latach 2014-2020

Finansowanie instrumentów poprawy efektywności energetycznej w Polsce w latach 2014-2020

View more
IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF FISCAL EFFECTS CONNECTED WITH GENERATION OF ELECTRICITY IN POLAND

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF FISCAL EFFECTS CONNECTED WITH GENERATION OF ELECTRICITY IN POLAND

View more
Innowacje w ekonomii zdrowia. Przegląd metod oceny wartości ludzkiego życia w jednostkach monetarnych

Innowacje w ekonomii zdrowia. Przegląd metod oceny wartości ludzkiego życia w jednostkach monetarnych

View more
Innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów na cele energetyczne dla przemysłu mleczarskiego

Innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów na cele energetyczne dla przemysłu mleczarskiego

View more
OZE jako element systemu energetycznego

OZE jako element systemu energetycznego

View more
Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju

Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju

View more
Smart Grid

Smart Grid

View more
Społeczno-gospodarcze radykalne innowacje: studium przypadku Australii

Społeczno-gospodarcze radykalne innowacje: studium przypadku Australii

View more
Step by step commitments to energy savings - Engaging consumers in sustainable energy

Step by step commitments to energy savings - Engaging consumers in sustainable energy

View more
Techniczne i ekonomiczne perspektywy produkcji i magazynowania wodoru w Polsce

Techniczne i ekonomiczne perspektywy produkcji i magazynowania wodoru w Polsce

View more
Uwarunkowania systemowe finansowania innowacji ze środków publicznych w Polsce

Uwarunkowania systemowe finansowania innowacji ze środków publicznych w Polsce

View more
Wpływ presji regulacyjnej na ramy czasowe i ryzyko audytu: dane z amerykańskiego przemysłu energetycznego

Wpływ presji regulacyjnej na ramy czasowe i ryzyko audytu: dane z amerykańskiego przemysłu energetycznego

View more