Klaster Bioenergia dla Regionu

Projekty

Wyszukiwanie zaawansowane

Przyjazna środowisku mobilna barka mieszkalna

Dowiedz się więcej

SMART4NZEB Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal zerowym zużyc

Dowiedz się więcej

Bezpieczne laboratoria - poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Transferu Technologii OZE

Dowiedz się więcej

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze kluczowych biotechnologii do rynku i społeczeństwa

Dowiedz się więcej

FiWastEnergy
Współpraca UE-Brazylia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego

Dowiedz się więcej

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Dowiedz się więcej

Opracowanie i wdrożenie nowego produktu na bazie konstrukcji z drewna i jego pochodnych–punktu ładowania pojazdów elekt.

Dowiedz się więcej

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

Dowiedz się więcej

FEEDSCHOOLS Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

Dowiedz się więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    12