Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

O Centrum

Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (CTT OZE) jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badań nad energetyką zrównoważoną środowiskowo. CTT OZE dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym i technicznym, sprzyjającym transferowi wiedzy i technologii oraz podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw, działających w przemysłach związanych z energetyką odnawialną.

CTT OZE wspiera integrację środowiska biznesowego i naukowego w sektorze z energetyki zrównoważonej środowiskowo w Polsce Środkowej, a także zawiązywanie bilateralnych oraz multilateralnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym.

W ramach CTT OZE funkcjonuje 8 Laboratoriów:

  • Laboratorium Bioprocesowe
  • Laboratorium Biomasy
  • Laboratorium Energii Słonecznej
  • Laboratorium Energii Wiatrowej
  • Laboratorium Efektywności Energetycznej
  • Laboratorium Gospodarki Cyrkulacyjnej
  • Laboratorium Tekstroniki
  • Laboratorium E-mobility

Zaplecze techniczne i naukowo-badawcze Laboratoriów powstało w ramach projektu "Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.