Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

O Centrum

Centrum Transferu Technologii (CTT) jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badań nad energetyką zrównoważoną środowiskowo i gospodarką cyrkulacyjną, będącym jednostką organizacyjną Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. CTT dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym i technicznym, sprzyjającym transferowi wiedzy i technologii oraz podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw, działających w przemysłach związanych z energetyką odnawialną i biogospodarką.

CTT OZE wspiera integrację środowiska biznesowego i naukowego w sektorze z energetyki zrównoważonej środowiskowo i biogospodarki w Polsce Środkowej, a także zawiązywanie bilateralnych oraz multilateralnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym.

W ramach CTT funkcjonują następujące Laboratoria:

  • Laboratorium Bioprocesowe
  • Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów
  • Laboratorium Energii Słonecznej
  • Laboratorium Energii Wiatrowej
  • Laboratorium Efektywności Energetycznej i E-mobility
  • Laboratorium Produktów Naturalnych
  • Laboratorium Tekstroniki

Zasadnicza część zaplecza technicznego i naukowo-badawczego Laboratoriów powstała w ramach projektu "Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.