Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

Łukasz Gontar
Łukasz Gontar
Kierownik Laboratorium
tel. 42 636 12 59
e-mail:

Laboratorium Produktów Naturalnych

O Laboratorium

Laboratorium Produktów Naturalnych specjalizuje się w następujących obszarach B+R:

  • Ekstrakcja i izolacja docelowych związków chemicznych z zasobów naturalnych, w tym w szczególności roślin leczniczych
  • Analiza chemiczna docelowych związków w złożonych mieszaninach, w tym ekstraktów zawierających metabolity pierwotne (np. cukry, aminokwasy lub tłuszcze) i wtórne (np. flawonoidy) przy użyciu metod spektrofotometrycznych i innych
  • Badania mikrobiologiczne, w tym analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej
  • Opracowywanie nowych produktów naturalnych dla sektora medycznego, kosmetycznego i rolno-spożywczego

 

 

 

 

Infrastruktura badawcza Laboratorium Produktów Naturalnych obejmuje m.in.: automatyczny ekstraktor do przyspieszonej ekstrakcji próbek stałych i półstałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (ASE), spektrofotometr, chromatograf gazowy, wytrząsarka, a także sprzęt do badań mikrobiologicznych (m.in. inkubator do pracy w warunkach hipoksji, automatyczny licznik kolonii bakterii, autoklaw, komora laminarna).