Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

Łukasz Gontar
Łukasz Gontar
Kierownik Laboratorium
tel. 42 636 12 59
e-mail:

Laboratorium Produktów Naturalnych

O Laboratorium

Laboratorium Produktów Naturalnych specjalizuje się w następujących obszarach B+R:

 • Ekstrakcja i izolacja docelowych związków chemicznych z zasobów naturalnych, w tym w szczególności roślin leczniczych
 • Analiza chemiczna docelowych związków w złożonych mieszaninach, w tym ekstraktów zawierających metabolity pierwotne (np. cukry, aminokwasy lub tłuszcze) i wtórne (np. flawonoidy) przy użyciu metod spektrofotometrycznych i innych
 • Badania mikrobiologiczne, w tym analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej
 • Badania żywności
 • Opracowywanie nowych produktów naturalnych dla sektora medycznego, kosmetycznego i rolno-spożywczego

Nasza infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza Laboratorium Produktów Naturalnych obejmuje aparaturę umożliwiającą przyspieszoną ekstrakcję próbek stałych i półstałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (ASE), badania i analizy spektrofotometryczne i chromatograficzne, jak również mikrobiologiczne. W szczególności, Laboratorium dysponuje m.in. następującą aparaturą:

1) do przetwarzania i charakteryzacji biomateriałów:

 • chromatograf gazowy ze spektroskopią mas GC-MS Agilent 5977B

 • spectrofotometr UV-VIS: DR 6000

 • młynek laboratoryjny RETSCH GM 200

 • system do zatężania próbek RapidVap Vertex

 • wyparka rotacyjna R-100 Buchi

 • aparat do automatycznej ekstrakcji próbek ASE 350

 • aparat do badania aktywności wody Rotronic HP-23A

 • miernik multiparametryczny METTLER TOLEDO (m.in. pH)

 • kolorymetr NR110

2) do badań mikrobiologicznych:

 • automatyczny licznik kolonii Interscience Scan 4000 ULTRA

 • aparat do automatycznego posiewu easySpiral Interscience

 • inkubator CO2 do pracy w warunkach hipoksji NUAIRE 5831E

 • komora laminarna Biotectum

 • palniki gazowe Fuego basic RF