Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Laboratorium Energii Wiatrowej

Laboratorium Energii Wiatrowej wspólnie z podmiotami skupionymi w Klastrze Bioenergia dla Regionu oferuje usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz mieszkańców w zakresie obniżenia kosztów energii zużywanej na cele socjalno-bytowe lub produkcyjne i równocześnie zwiększenia niezależności energetycznej odbiorców.

Oferta obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, z uwzględnieniem wielkości zużycia energii elektrycznej przez klienta, oceny warunków posadowienia małych turbin wiatrowych na terenie jego posesji. Stosowanie zdywersyfikowanych źródeł zasilania zwiększa bezpieczeństwo energetyczne odbiorców i przyczynia się do ograniczenia emisji produktów spalania do atmosfery. W dłuższym okresie odczuwalne będzie obniżenie kosztów zużywanej energii.

Członkowie Klastra Bioenergia dla Regionu mogą skorzystać z szerokiej gamy urządzeń pomiarowych, w tym tunelu aerodynamicznego, który pozwala na:

  • pomiar energii generowanej przez turbinę przy różnych prędkościach wiatru do 40 m/s z tolerancją 1% oraz kątem odchylenia < 0,3o;
  • gromadzenie danych pomiarowych prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności;
  • monitoring pracy modeli turbin wiatrowych w komorze pomiarowej o wymiarach W800 x S600 x D2000 mm i przekroju 0,48m2 w siedzibie laboratorium;

Tunel jest zaopatrzony w zintegrowany system informatyczny, który pozwala na wizualizację oraz analizę zebranych podczas testów danych. Laboratorium Energii Wiatrowej świadczy także usługi z zakresu:

  • pomiaru wietrzności w miejscu projektowanego posadowienia turbiny wiatrowej,
  • analizy i prognozy przebiegu prędkości wiatru,
  • wskazania do decyzji lokalizacyjnej turbiny,
  • symulacji ilości energii wyprodukowanej przez generator,
  • prognozy pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • określenia horyzontu inwestycji.

 

Unikatowość tunelu polega nie tylko na jego parametrach technicznych, energooszczędności i minimalnym negatywnym wpływie na środowisko - praca wentylatora i przepływy powietrza generuje poziom hałasu poniżej 100db, akceptowalny dla terenów przemysłowych, ale przede wszystkim na jego wysokiej funkcjonalności, dostosowanej do badań o charakterze aplikacyjnym.

Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, bezpieczeństwo energetyczne, tunel areodynamiczny, niezależność energetyczna, odnawialne źródła energii