Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Obszar tematyczny: Energia biomasy, Energia słoneczna, Energia wiatrowa, Pojazdy elektryczne
Strona www: www.proakademia.eu

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia założone w 1996 roku jest pierwszą w Polsce profesjonalną organizacją pożytku publicznego o profilu naukowym, zrzeszającą nauczycieli akademickich i ekspertów społeczno-gospodarczych. Dziś nasz zespół tworzy ponad 100 ekspertów z zakresu nauk społecznych i technicznych, w tym pracownicy naukowi, uznawani w środowisku biznesowym i akademickim.

W swojej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy liczne projekty badawcze i szkoleniowo-doradcze na zlecenie instytucji UE, podmiotów prywatnych, administracji centralnej i samorządowej. Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym.

CBI Pro-Akademia jest jednostką naukową sparametryzowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydawcą czasopisma naukowego Acta Innovations, a także operatorem Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Od 2007 roku CBI Pro-Akademia jest koordynatorem Klastra Bioenergia dla Regionu.