Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Nasza współpraca

Celem Klastra jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego, a w tym budowanie przemysłów powiązanych z inżynierią środowiska i odnawialnymi źródłami energii w kontekście zintegrowanego pakietu działań Komisji Europejskiej Europejskiego Zielonego Ładu.

Klaster, będąc powiązaniem kooperacyjnym, w którym splatają się interesy poczwórnej helisy, tj.  przedsiębiorców, środowiska akademickiego, administracji lokalnej oraz instytucji otoczenia biznesu, koncentruje uwagę na korzyściach, pożądanych przez każdą z powyższych grup. Cele Klastra są wprost powiązane z korzyściami, o jakich mówi Komisja Europejska wprowadzając w życie Zielony Ład

Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energi 

W lipcu 2014 do użytku zostało oddane Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (CTT OZE), które służyć ma, jako zaplecze badawcze i sprzętowe dla przedsiębiorstw, będących członkami Klastra. Obecnie w budynku CTT OZE mieszczą się wyspecjalizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy następujące laboratoria: 

  • Laboratorium biomasy i waloryzacji odpadów; 
  • Laboratorium Industry 4.0/5.0; 
  • Laboratorium energii słonecznej i tekstroniki; 
  • Laboratorium produktów naturalnych; 
  • Laboratorium efektywności energetycznej i e-mobility; 
  • Laboratorium wiatrowe; 
  • Laboratorium bioprocesów.

 

Przedsiębiorstwa dzięki dostępowi do wyników prac laboratoriów oraz partnerów zagranicznych lidera Klastra są w stanie formułować i wdrażać innowacje.

 

Nasza współpraca 

 

Dla rozwijania kompetencji członków powiązania kooperacyjnego, Klaster Bioenergia dla Regionu współpracuje z partnerskimi klastrami z Polski i zagranicy:

 

KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

 

 

POLSKI KLASTER BUDOWLANY

 

 

PRO-NZEB CLUSTER ROMANIA

 

 

CONSTRUCTION CLUSTER DUNDJER, SERBIA

 

 

SLOVENSKI GRADBENI GROZD/CONSTRUCTION CLUSTER SLOVENIA