Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Patronaty merytoryczne udzielone przez Klaster

Patronaty merytoryczne udzielone przez klaster Bioenergi dla Regionu nie tylko zwiększają rozpoznawalność klastra, ale także wskazują na jego otwartość, wolę współpracy i znaczenie dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Przez patronat merytoryczny Klaster Bioenergia dla Regionu rozumie opiekę nad przedsięwzięciem lub podmiotem, która spełnia następujące warunki:

  • jest uregulowana dokumentem (umowa/porozumienie/pismo) określającym m.in. zobowiązania stron,
  • obejmuje wykorzystanie nazwy i wizerunku klastra (logo),
  • obejmuje zaangażowanie merytoryczne przedstawicieli klastra.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem Patronatu Merytorycznego Klastra Bioenergia dla Regionu, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy pod adresem klaster@bioenergiadlaregionu.eu.

Patronatami merytorycznymi klastra zostały objęte dotychczas następujące podmioty i wydarzenia: