Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Wizja i misja

Celem Klastra jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego Polski Centralnej w kontekście zintegrowanego pakietu działań Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu na rzecz redukcji poziomu emisji w XXI wieku.

Swoją misję Klaster realizuje poprzez:

  • kompleksowe rozwiązanie zagadnień, dotyczących uregulowania rynku biomasy na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie metod jej pozyskiwania, przerobu oraz wykorzystania jako OZE;
  • integrację działań Członków Klastra - przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i władz lokalnych na rzecz zwiększenia udziału energii słonecznej i wiatrowej w bilansie energetycznym Regionu;
  • działalność edukacyjno-informacyjną, promującą wykorzystanie dostępnych w Łódzkiem odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną.

Klaster Bioenergia dla Regionu działa zgodnie ze strategią rozwoju i innowacji, opracowaną w ramach projektu SMART4NZEB.