Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Obszar tematyczny: Energia biomasy
Strona www: http://www.itep.edu.pl
Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.