Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania

Strona www: http://oizet.pl/
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej jest jednym z bardziej znaczących w kraju ośrodków naukowo - dydaktycznych, skutecznie łączący zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi i praktyką. Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych oraz kontakt i ścisła współpraca ze środowiskiem biznesu w Polsce.Wydział propaguje i doskonali nauki organizacji i zarządzania, promuje w środowisku naukowym praktyków z zakresu nowoczesnego zarządzania i strategii kształtowania przyszłości, wszechstronnie przygotowuje kadry dla praktyki gospodarczej oraz stale podnosi poziom naukowy własnych pracowników.