Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Laboratorium Produktów Naturalnych

O Laboratorium

Laboratorium Produktów Naturalnych specjalizuje się w następujących obszarach B+R:

 • Ekstrakcja i izolacja docelowych związków chemicznych z zasobów naturalnych, w tym w szczególności roślin leczniczych
 • Analiza chemiczna docelowych związków w złożonych mieszaninach, w tym ekstraktów zawierających metabolity pierwotne (np. cukry, aminokwasy lub tłuszcze) i wtórne (np. flawonoidy) przy użyciu metod spektrofotometrycznych i innych
 • Badania mikrobiologiczne, w tym analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej
 • Badania żywności
 • Opracowywanie nowych produktów naturalnych dla sektora medycznego, kosmetycznego i rolno-spożywczego

Nasza infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza Laboratorium Produktów Naturalnych obejmuje aparaturę umożliwiającą przyspieszoną ekstrakcję próbek stałych i półstałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (ASE), badania i analizy spektrofotometryczne i chromatograficzne, jak również mikrobiologiczne. W szczególności, Laboratorium dysponuje m.in. następującą aparaturą:

1) do przetwarzania i charakteryzacji biomateriałów, w tym żywności, kosmetyków, biopaliw i surowców pochodzenia roślinnego:

 • chromatograf gazowy ze spektroskopią mas GC-MS oraz podajnikiem próbek z fazy nadpowierzchniowej typu headspace (Agilent 5977B)

 • chromatograf cieczowy z detektorami RID i DAD (Agilent 1260 Infinity II)

 • analizator piwa (Alcolyzer Beer Anton Paar)

 • mineralizator (K-439 Buchi)

 • spektrofotometr UV-VIS (DR 6000)

 • młynek laboratoryjny (RETSCH GM 200)

 • system do zatężania próbek (RapidVap Vertex)

 • wyparka rotacyjna (R-100 Buchi)

 • aparat do automatycznej ekstrakcji próbek (ASE 350)

 • aparat do badania aktywności wody (Rotronic HP-23A)

 • miernik multiparametryczny (METTLER TOLEDO)

 • kolorymetr (NR110)

2) do badań mikrobiologicznych:

 • automatyczny licznik kolonii (Interscience Scan 4000 ULTRA)

 • aparat do automatycznego posiewu (easySpiral Interscience)

 • inkubator CO2 do pracy w warunkach hipoksji (NUAIRE 5831E)

 • komora laminarna BSL-2 (Biotectum)

 • palniki gazowe (Fuego basic RF)