Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Badania żywności i materiałów pochodzenia roślinnego

Oferta badań

Laboratorium Produktów Naturalnych wykonuje badania parametrów chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych dostarczanych próbek, np. żywności. Po badaniach sporządzany jest raport, który przesyłamy w wersji elektronicznej. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej przez nas po dostarczeniu raportu faktury, przelewem w ciągu 14 dni. 

Lp.

Analiza

Metoda

Cena netto zł za 1 próbkę 
(w trzech powtórzeniach)

Uwagi

1.

Oznaczenie profilu kwasów tłuszczowych 

GC MS

150,00

Niezbędne wykonanie także analizy nr 7

2. 

Oznaczenie wybranych steroli 

GC MS

150,00

Niezbędne wykonanie także analizy nr 7

3.

Analiza związków lotnych (z fazy nadpowierzchniowej) wraz z ich identyfikacją     GC-MS 250,00 Niezbędne wykonanie także analizy nr 7

4.

Oznaczenie składu olejku eterycznego

GC MS

300,00

Niezbędne wykonanie także analizy nr 17

5.

Oznaczenie liczby kwasowej

Metoda miareczkowa

50,00

Niezbędne wykonanie także analizy nr 7

6.

Oznaczenie liczby nadtlenkowej

Metoda miareczkowa

ISO 39060:2017-03

50,00

Niezbędne wykonanie także analizy nr 7

7.

Oznaczenie zawartości tłuszczu 

ASE

50,00

 

8.

Oznaczenie zawartości C, H, S

PN-G-04584:2001 
PN-EN-15408:2011 
PN-EN-ISO-16994:2015-06 

270,00

 

9.

Badanie aktywności wody

Rotronic

20,00

 

10. 

Oznaczenie zawartości wody, popiołu i części lotnych

TGA

105,00

 

11.

Badanie barwy

Metoda kolorymetryczna

20,00

 

12.

Oznaczenie liczby drożdży i pleśni

PN-ISO 21527-2

60,00

 

13.

Oznaczenie liczby drobnoustrojów 

PN-EN ISO 4833-2

60,00

 

14.

Badania sensoryczne

QDA

600,00

Zespół 15 ekspertów

15.

Oznaczenie objętości 

Metoda wodna

20,00

 

16.

Oznaczenie pH

Metoda potencjometryczna

40,00

 

17.

Oznaczenie zawartości olejku eterycznego w materiale roślinnym

Destylacja z parą wodną – metoda farmakopealna

110,00

 

18.

Oznaczenie liczby i wykrywanie obecności specyficznej grupy drobnoustrojów

Do ustalenia

Cena ustalana indywidualnie

 

 

Termin realizacji

Do ustalenia, w zależności od liczby próbek i zakresu analiz (7 – 14 dni)

 

Warunki rozpoczęcia prac

Zawarcie umowy zlecenia na wykonanie badania – minimalna wartość jednego zlecenia: 500 zł netto

Dostarczenie próbek

 

Warunki zakończenia badania

Przekazanie Raportu z badania 

Podpisanie protokołu odbioru badania

 

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

 

Termin na reklamacje

14 dni od daty przekazania wyników

 

Kontakt:

proakademia@proakademia.eu