Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy

CBI Pro-Akademia, koordynator klastra "Bioenergia dla Regionu", jest oficjalnym partnerem Komisji Europejskiej w ramach kampanii „Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy”, prowadzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu.

Kampania Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy jest inicjatywą Komisji Europejskiej, podjętą w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, której celem jest zwiększenie świadomości publicznej i promowanie produkcji i zużycia energii odnawialnej wśród osób i organizacji, firm prywatnych i organów publicznych, agencji specjalistycznych i energetycznych, związków branżowych oraz organizacji pozarządowych w całej Europie.

Kampania Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy została rozpoczęta w kontekście zaangażowania UE w zmianę sytuacji energetycznej. Kampania pomoże osiągnąć cele polityki energetycznej UE w obszarach odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, czystego transportu i paliw alternatywnych.

Konkretne cele Kampanii to:

  • Podniesienie świadomości decydentów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
  • Promowanie najlepszych metod postępowania;
  • Zapewnienie wysokiego poziomu świadomości publicznej, zrozumienia i wsparcia;
  • Stymulacja trendów niezbędnych do zwiększenia prywatnych inwestycji w technologie dla energetyki zrównoważonej środowiskowo.

Do działań w ramach Kampanii Komisja Europejska zaprosiła łącznie 6 podmiotów z Polski. CBI Pro-Akademia jest wyłącznym oficjalnym partnerem inicjatywy na terenie województwa łódzkiego.