Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Ponadnarodowy Klaster Energii Odnawialnej Doliny Dunaju TREC

Ponadnarodowy Klaster Energii Odnawialnej Doliny Dunaju TREC jest ponadnarodową siecią klastrów regionalnych w dziedzinie energii odnawialnej, systemów energetycznych i biogospodarki. 

Klaster łączy sieci, partnerów biznesowych i organizacje badawczo-rozwojowe z regionu Dunaju oraz regionu Europy Środkowej. TREC jest platformą inicjującą międzynarodowe projekty R&D i innowacje w zakresie technologii energetycznych i środowiskowych. 

Szczegółowe informacje na temat sieci TREC są dostępne tutaj.