Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Badania parametrów energetycznych pelletu

Oferta badań

Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów wykonuje badania następujących parametrów energetycznych materiałów: 

  • zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych i węgla stałego, 
  • zawartość pierwiastków węgla, wodoru i siarki, 
  • ciepło spalania oraz wartość opałowa. 

Komplet badań jednej próbki materiału pochodzenia drzewnego (np. peletu lub brykietu) kosztuje 760 zł netto - do ceny netto należy doliczyć 23% VAT. Podana cena obejmuje wykonanie powyższych oznaczeń w pięciu powtórzeniach. Po badaniach sporządzany jest raport, który przesyłamy w wersji elektronicznej. W przypadku innych materiałów lub częściowego zakresu prac oferta sporządzana jest indywidualnie. 

Ilość materiału potrzebnego do ww. badań wynosi ok. 100 g, czyli np. jeden nieduży worek strunowy. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej przez nas po dostarczeniu raportu faktury, przelewem w ciągu 14 dni. 

Podczas badań stosujemy następujące normy:  

Zakres badań

Norma

Przygotowanie próbki analitycznej  

PN-G-04502:2014-11 
PN-EN-15443:2011 
PN-EN 14780:2011 

Oznaczenie ciepła spalania  

PN-ISO-1928:2002 
PN-EN-15400:2011 
PN-EN-14918:2010 

Analiza CHS (wyznaczenie zawartości wodoru, siarki i węgla) 

PN-G-04584:2001 
PN-EN-15408:2011 
PN-EN-ISO-16994:2015-06 

Oznaczenie wilgotności  

PN-EN ISO 18134-1:2015-11 
PN-EN ISO 18134-2:2015-11 
PN-EN ISO 18134-3:2015-11 
PN-EN 15414-3:2011 

Analiza TGA (oznaczenie zawartości popiołu) 

PN-ISO-1171:2002 
PN-EN-15403:2011 
PN-EN ISO-18122:2016-01 

Analiza TGA (oznaczenie zawartości części lotnych) 

PN-G-04516:1998 
PN-EN-15402:2011 
PN-EN ISO 18123:2016-01 

  

 

Termin realizacji 

Standardowo 14 dni od dnia dostarczenia próbek do CBI Pro-Akademia (ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki).  

  

Warunki rozpoczęcia prac 

Wystawienie zlecenia badania 

  

Warunki zakończenia badania 

Przekazanie raportu z badania 

  

Termin płatności 

14 dni od daty wystawienia faktury 

 

Korzyści dla Zleceniodawcy

Przeprowadzenie badania ma na celu dostarczenie Zleceniodawcy wielu korzyści, takich jak:

 

  • diagnoza parametrów energetycznych produkowanego pelletu: ciepła spalania, wartości opałowej, zawartości elementarnej pierwiastków wodoru, węgla i siarki, oznaczenia zawartości popiołów orazczęści lotnych

 

  • baza i punkt wyjścia do dalszych analiz, w tym analiz porównawczych, związanych z poszukiwaniem najbardziej efektywnych energetycznie, finansowo i ekonomicznie technologii produkowania pelletu

 

  • raport z przeprowadzonych badań i pomiarów, certyfikat na próbkę

 

  • rzetelne naukowe podstawy dla podejmowania decyzji gospodarczych, w tym planowania potencjalnych inwestycji

 

  • dokument wymagany w procesie ubiegania się o dotacje

 

  • możliwość zaliczania kosztów badania do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (art. 18d ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) – „nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej”