Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

I Forum: Idea Klastra

W dniu 18. grudnia 2007 r. Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, koordynator Klastra Bioenergia dla Regionu oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. zorganizowali wspólnie konferencję - forum dyskusyjne pod hasłem „ Klaster Bioenergia dla regionu – szansą na współdziałanie w obszarze odnawialnych źródeł energii”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Inkubatora Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego w Łodzi.

W forum wzięli udział Członkowie Klastra, przedstawiciele instytucji, które są zainteresowane uczestnictwem w Klastrze oraz zaproszeni Goście, którzy przedstawili praktyczne aspekty funkcjonowania biznesów w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Celem forum było także omówienie dalszych działań Klastra Bioenergia dla Regionu w zakresie realizacji założeń przyjętych w Porozumieniu Klastra, a także przyjęcie nowych członków.

Program:

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.00 - 10.05 Powitanie gości i prowadzenie konferencji
dr Ewa T.Kochańska - Prezes Zarządu SDG Pro-Akademia
10.05 - 10.15 Beata Bartoszewska - Dyrektor Departamentu Innowacji SDG Pro-Akademia
„Formalno-prawne aspekty funkcjonowania Klastra”
10.15 - 10.45 dr Andrzej Siemaszko - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
„Źródła finansowania działań w obszarze ochrony środowiska”
10.45 - 11.15 mgr inż. Maciej Sibiński - Politechnika Łódzka, Zakład Przyrządów Półprzewodnikowych
„Możliwości wykorzystania energii słonecznej w Regionie Łódzkim”
11.15 - 11.45 Krzysztof Śniegula - Dyrektor Firmy Polcontact
„Fotowoltaika - sposób na pozyskiwanie energii słonecznej”
11.45 - 12.15 prof. dr hab. Mieczysław Grzesik - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
„Możliwości wykorzystania roślin energetycznych w Regionie Łódzkim”
12.15 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.30 Marek Sikora - ekspert ds. prawa energetycznego
„Prawo energetyczne a odnawialne źródła energii”
13.30 - 14.00 Zygmunt Czarniak - Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW
„Ferma wiatraków w Żelaznej”
14.30 - 15.30 Dyskusja - omówienie strategii rozwoju Klastra. Włączenie nowych członków.
15.30 Przyjęcie komunikatu końcowego konferencji.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej informacji Serwisu Informacyjnego "Wydarzenia" TV TOYA na temat konferencji.