Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

VI Forum: Biogaz

VI forum klastra Bioenergia dla Regionu odbyło się w dniu 6 maja 2010 r. pod hasłem Biogazownie Rolnicze - Uwarunkowania Polskie i Szwedzkie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódźkiej. W Forum uczestniczyli goście ze Szwecji, którzy podzielili się doświadczeniami z zakresu struktur biogazowni, ich odbioru społecznego, kooegzystencji miast i biogazowni.

Tematem przewodnim konferencji były biogazownie rolnicze, spektrum ich zastosowania, możliwości instalacji w polskich realiach i najnowsze trendy techniczne, nie zabrakło także głosu samorządowców mówiących o problemach, które napotkali przy tworzeniu biogazowni.
Na program konferencji składały się trzy panele tematyczne:

  • Rozwój energetyki biogazowej w Polsce
  • Badania w dziedzinie biogazowni prowadzone przez Politechnikę Łódzką
  • Szwedzkie dobre praktyki w zakresie inwestycji biogazowych w gminach

Uczestnicy przedyskutowali możliwości współpracy w kontekście gospodarczym na poziomie gminnym, rozwoju naukowego, tworzenia konsorcjów, transferu wiedzy naukowo-techniczej, wymiany doświadczeń.

Program konferencji można znaleźć tutaj.

Prezentacje z Forum można znaleźć tutaj.

W drugim dniu miała miejsce wizyta studyjna w Liszkowie gdzie zlokalizowana jest najwieksza i najnowocześniejsza elektrownia biogazowa, produkująca biogaz z odpadów. Więcej informacji o biogazowni można znaleźć tutaj.

Udział w Forum i wyjeździe studyjnym był bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Całkowity koszt cyklu For, zaplanowanych na okres maj - listopad 2010 wynosi 32.900 zł, z czego 27.400 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Na całokształt zadania złożyły się 4 fora (konferencje) i wyjazdy studyjne poświęcone tematyce energii odnawialnej, tytuł projektu: „Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych dla zrównoważonego rozwoju Regionu Łódzkiego – cykl spotkań klastra Bioenergia dla Regionu”  Na każdej z konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiednio energii wiatrowej i słonecznej i jej zastosowania na poziomie gminnym, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, biogazowni,  technologii wychwytywania i podziemnego magazynowania dwutlenku węgla oraz roślin energetycznych, możliwości zakładania plantacji i ich dochodowości.