Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

IX Forum: Sekwestracja CO2

Ostatnie forum klastra Bioenergia dla Regionu w roku 2010 poświęcone było bardzo ważkiej i drażliwej kwestii jaką jest wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla, metoda szerzej znana pod angielskim skrótem CCS (Carbon Capture and Storage). Naszym celem było przedstawienie metody ale także wysłuchanie argumentów entuzjastów jak i sceptyków. Do udziału w forum zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, kadrę naukową łódzkich uczelni, jak i miejscowych decydentów. Na forum pojawiła się także silna grupa aktywistów nawołujących do rezygnacji z metody CCS, co niewątpliwie wzbogaciło panel dyskusyjny. Prelegenci zaprezentowali podstawy działania metody, jej zalety, wady oraz sposoby rzetelnej komunikacji z oponentami metody. Forum odbyło się 26.11.2010 na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami oraz galerią zdjęć.

PLAN KONFERENCJI
PREZENTACJE

Udział w Forum był bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Całkowity koszt cyklu For, zaplanowanych na okres maj - listopad 2010 wynosi 32.900 zł, z czego 27.400 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na całokształt zadania złożyły się 4 fora (konferencje) i wyjazdy studyjne poświęcone tematyce energii odnawialnej, tytuł projektu: „Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych dla zrównoważonego rozwoju Regionu Łódzkiego – cykl spotkań klastra Bioenergia dla Regionu”. Na konferencjach omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiednio energii wiatrowej i słonecznej i jej zastosowania na poziomie gminnym, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, biogazowni,  technologii wychwytywania i podziemnego magazynowania dwutlenku węgla oraz roślin energetycznych, możliwości zakładania plantacji i ich dochodowości.

http://www.wfosigw.lodz.pl