Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

XIV Forum Klastra: Polsko-Mołdawska Współpraca

Dnia 26.11.2014 w Centrum Transferu Technologii OZE w Konstantynowie Łódzkim odbyło się XIV Forum Klastra Bioenergia dla Regionu, pt. Polsko-mołdawska współpraca w zakresie OZE, w tym biomasy i biogazu. Forum związane było z wizytą przedsiębiorstw mołdawskich (działających w branży biomasowej) w Polsce.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji Klastra Bioenergia dla Regionu oraz działań realizowanych przez CBI Pro-Akademia. W dalszej części spotkania nastąpiły prezentacje dotyczące roślin energetycznych – ich znaczenia w zagospodarowywaniu terenów zdegradowanych oraz nowych technologii w ich uprawie. Następnie przedstawione zostały tematy związane z toryfikacją i zgazowywaniem biomasy. Podczas spotkania prezentowała się również Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, która przedstawiła wyniki badań międzynarodowego projektu Fabbiogas, poświęconego produkcji biogazu z opdpadów organicznych w przemyśle żywności i napojów. Po przerwie kawowej nastąpiła prezentacja systemu zabezpieczenia w energię budynku CTT oraz linii do pelletowania biomasy. Następnie prezentowały się firmy produkujące urządzenia OZE, który posiadają ofertę dla przedsiębiorstw mołdawskich.

Prezentacje do pobrania:

Powitanie członków klastra Bioenergia dla Regionu i gości z Mołdowy
dr Ewa Kochańska – Prezes CBI Pro-Akademia, Stanisław Aleksandrow - Klaster Bioenergia dla Regionu

Rośliny energetyczne w zagospodarowaniu terenów zdegradowanych
mgr Wiktor Pszczółkowski – Uniwersytet Łódzki 

Rozwój nowych technologii w uprawie roślin energetycznych
mgr Krzysztof Piotrowski – Uniwersytet Łódzki 

Toryfikacja biomasy jako wstępny proces do współspalania i gazyfikacji roślin energetycznych
mgr inż. Szymon Szufa – Politechnika Łódzka

Produkcja biogazu z odpadów organicznych w przemyśle żywności i napojów
dr inż. Radosław Ślęzak – Politechnika Łódzka

Prezentacja systemu zabezpieczenia w energię budynku CTT OZE
mgr inż. Łukasz Jastrowicz 

Prezentacje przedsiębiorstw: