Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

VII Forum: Technologie hybrydowe

VII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu było poświęcone możliwościom współpracy z Indiami w zakresie zintegrowanych technologii w obszarze energetyki odnawialnej. Zaprezentowane zostały propozycje rozwiązań technologicznych dla pojedynczych domów i obiektów użyteczności publicznej, wykorzystujących energetykę wiatrową i słoneczną.
VII Forum odbyło się dnia 21.09.2010 r. w Centrum Transferu Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Eksperci polscy i zagraniczni zaprezentowali indyjski program „Go Green”, a także perspektywy współpracy z polsko-indyjskiej w kontekście wizyty Premiera RP Donalda Tuska w Delhi we wrześniu 2010. Przedstawiona została oferta technologiczna w zakresie hybrydowych urządzeń dla energetyki słonecznej i wiatrowej.

Uzupełnieniem VII Forum był wyjazd studyjny do Poddębic. Drugiego dnia Forum grupa zainteresowanych uczestników obejrzała poddębickie instalacje solarne, geotermalne oraz biomasowe.

Udział w Forum i wyjeździe studyjnym był bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Całkowity koszt cyklu For, zaplanowanych na okres maj - listopad 2010 wynosi 32.900 zł, z czego 27.400 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Na całokształt zadania złożyły się 4 fora (konferencje) i wyjazdy studyjne poświęcone tematyce energii odnawialnej, tytuł projektu: „Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych dla zrównoważonego rozwoju Regionu Łódzkiego – cykl spotkań klastra Bioenergia dla Regionu”  Na każdej konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiednio energii wiatrowej i słonecznej i jej zastosowania na poziomie gminnym, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, biogazowni,  technologii wychwytywania i podziemnego magazynowania dwutlenku węgla oraz roślin energetycznych, możliwości zakładania plantacji i ich dochodowości.