Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

XVI Forum Klastra - Prosument

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu. Tym razem skupimy się na programie PROSUMENT oraz współpracy nauki i gospodarki w ramach Programu Horyzont 2020.

W dniu 20.05.2015 r. w Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, mieszczącym się przy ul. Innowacyjnej 9/11 w Konstantynowie Łódzkim, odbędzie się kolejne, XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu. Będzie to wydarzenie poświęcone omówieniu korzyści płynących z Programu PROSUMENT, przedstawieniu programu Horyzont 2020, a także innych programów unijnych, które w powiązaniu z finansowaniem krajowym z powodzeniem mogą przyczyniać się do wspierania rozwoju rozproszonej energetyki. Swoje wystąpienie potwierdziła m.in. Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska z Komisji Energetyki Sejmu RP. Podczas spotkania zostanie także zaprezentowana oferta badań instytutów naukowych, jakie mogą one prowadzić na rzecz przedsiębiorstw, gmin oraz miast w ramach otwierających się wkrótce programów dotacyjnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Instytut Energetyki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, a także Wydziały Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej należące do Klastra Bioenergia dla Regionu. Ponadto, podobnie jak podczas poprzedniego Forum Klastra, otworzone zostanie kolejne Laboratorium CTT OZE – BioProcessLab.

Udział w Forum jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj - decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

 

Program Konferencji

8:30 - 9:30  Rejestracja

9:30 - 10:15  Program Prosument 

Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska, Komisja Energetyki, Sejm RP
Pan Wiceprezes Cezary Dzierżek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Odpowiedzi na zebrane pytania od członków klastra Bioenergia dla Regionu

10:15 - 10:45  Możliwość montażu finansowego dotacji krajowych i unijnych. Program Horyzont 2020.

Pan dr Jarosław Piekarski, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

10:45 - 10:55  Innowacyjne Oxytree - szansą na bioenergię dla Polski
Pan mgr inż. Jacek Krawczyk, Koordynator Programu BBlue - Oxytree Polska, Firma Eko-Max, Avina System

10:55 - 11:25  Własność intelektualna w inwestycjach w OZE, finansowanych z programów na rozwój współpracy nauki i gospodarki

Pani mec. Joanna Grzywaczewska, Ceret, Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych
Pan Adam Pawłowski, Rzecznik Patentowy Kancelarii eupatent.pl

11:25 - 11:45  Wizyta w Laboratoriach CTT OZE - otwarcie BioProcessLab

11:25 - 11:35  Prezentacja BioProcessLab, dr inż. Karina Michalska (grupa 1 - max. 20 osób)
11:25 - 11:35  Prezentacja BioMassLab, dr inż. Szymon Szufa (grupa 2 - max. 20 osób)

11:35 - 11:45  Prezentacja BioProcessLab, dr inż. Karina Michalska (grupa 2 - max. 20 osób)
11:35 - 11:45  Prezentacja BioMassLab, dr inż. Szymon Szufa (grupa 1 - max. 20 osób)

11:45 - 12:00  Przerwa kawowa

12:00 - 12:20  Prezentacja rezultatów projektu FABbiogas

Pan dr inż. Radosław Ślęzak, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

12:20 - 14:30  Prezentacja oferty badawczej instytutów naukowych dla członków klastra Bioenergia dla Regionu

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, dr Michał Głogowski
 • Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej w Łodzi - dr inż. Jacek Karczewski, mgr inż. Sławomir Pilarski
 • Instytut Energetyki, Instytut Badawczy w Warszawie - dr inż. Andrzej Sławiński
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej - dr inż. Joanna Kopania, dr Robert Blaźlak
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji, PIMOT - dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - dr inż. Wojciech Terlikowski
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Cieplnej - prof. Jarosław Milewski
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - dr inż. Konrad Witczak
 • Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej - prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
 • Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego - mgr Anastazja Zdrajkowska
 • Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny - Joanna Jagas
 • Instytut Ogrodnictwa, Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych - prof. dr hab. Małgorzata Korbin
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN - dr Magdalena Urbaniak
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku - Przemysław Dana

14:30 - 15:30  Warsztaty projektu FABbiogas oraz spotkania bilateralne

Dojazd