Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

VIII Forum: Rośliny energetyczne

VIII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu odbyło się w dniach 27-28.10.2010 i poświęcone było roślinom energetycznym. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi badaniami prowadzonymi w tej dziedzinie, a także możliwościami uprawy roślin energetycznych w warunkach naturalnych panujących w województwie łódzkim. Specjaliści z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali innowacje w dziedzinie przetwórstwa biomasy oraz porównali je z rozwiązaniami obecnie dostępnymi na rynku regionalnym.

W drugim dniu Forum odbył się wyjazd studyjny do gmin regionu łódzkiego. Grupa uczestników obejrzała kotłownie oraz systemy ciepłownicze oparte na biomasie w Parzęczewie i Daszynie.

PROGRAM KONFERENCJI

PREZENTACJE VIII FORUM

Udział w Forum i wyjeździe studyjnym był bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Całkowity koszt cyklu For, zaplanowanych na okres maj - listopad 2010 wynosi 32.900 zł, z czego 27.400 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Na całokształt zadania złożyły się 4 fora (konferencje) i wyjazdy studyjne poświęcone tematyce energii odnawialnej, tytuł projektu: „Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych dla zrównoważonego rozwoju Regionu Łódzkiego – cykl spotkań klastra Bioenergia dla Regionu”  Na każdej z konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiednio energii wiatrowej i słonecznej i jej zastosowania na poziomie gminnym, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, biogazowni,  technologii wychwytywania i podziemnego magazynowania dwutlenku węgla oraz roślin energetycznych, możliwości zakładania plantacji i ich dochodowości.  

http://www.wfosigw.lodz.pl