Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

X Forum: Gminy Inteligentne Energetycznie

Tematem przewodnim Forum był rozwój lokalny w oparciu o energetykę odnawialną. Forum odbyło się dnia 15.04.2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Forum zorganizowane zostało w ramach polsko-niemiecko-norweskiego projektu dotyczącego Regionalnych Koncepcji Energetycznych w Basenie Morza Bałtyckiego, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Naszym partnerem przy organizacji X Forum był Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień.

Podczas X Forum poruszone zostały zagadnienia związane z niezależnością energetyczną gmin województwa łódzkiego. Swoje doświadczenie w budowaniu strategii niezależności energetycznej zaprezentowali partnerzy niemieccy z Instytutu Fraunhofera, największego i najstarszego w Europie instytutu naukowego. Możliwości wdrożeniowe projektów OZE w województwie łódzkim przedstawiły zespoły badawcze młodych naukowców, uczestniczących w Zintegrowanym Programie Rozwoju Doktorantów - Bioenergia dla Regionu.

Podczas spotkania zaprezentowali się także przedstawiciele jednostek samorządowych województwa łódzkiego: Gmina Daszyna i Miasto Poddębice, które przedstawiły swoje osiągnięcia w zakresie inwestycji w OZE oraz plany związane z rozwojem społecznym i ekonomicznym w oparciu o energetykę odnawialną oraz sektor usług powiązanych.


Istotnym elementem X Forum było wystąpienie przedstawicieli Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, określające plany oraz strategię województwa łódzkiego w zakresie inwestowania w OZE.

Udział w Forum był bezpłatny. Szczegółowy program Forum można znaleźć tutaj.

Prezentacje z Forum można znaleźć tutaj.