Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Dobre praktyki w zakresie przetwarzania informacji w sieciach współpracy nauki i gospodarki w oparciu o paradygmat OI

Data dodania: 2013-07-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na zjawisku otwartej innowacji (IO), stanowiącej swoiste przeciwieństwo dla tzw. zamkniętych innowacji, zakładających, że proces tworzenia nowych wartości wymaga kontroli, jako czynnika gwarantującego sukces. Zaprezentowano główne założenia Open Innovation, to jest tworzenie wieloudziałowych kapitałów, skupiających przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki naukowe, nastawionych na realizację wspólnego celu, jakim jest tworzenie i rozwijanie innowacyjnych produktów. Poruszono rolę sieci i udziałowców, w kontekście wprowadzenia i wykorzystania zewnętrznej wiedzy, dostępu do nowych rynków umiejętności, wiedzy i in. W tekście skupiono uwagę na determinantach wdrażania otwartych innowacji oraz klastrach – jako źródle innowacji i synergii korzyści. W kontekście istoty i założeń Open Innovation, poddano analizie Klaster Bioenergia dla Regionu oraz Sieć deENet.

Pliki do pobrania / Linki